Dr n. med. Ilona Małecka

Dr n. med. Ilona Małecka specjalista z zakresu pediatrii z wszechstronnym doświadczeniem klinicznym, zdobytym podczas wieloletniej pracy na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym oraz Poradni Konsultacyjnej ds. Szczepień Ochronnych NZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej UM w Poznaniu.
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.
Ponad to członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Autorka wielu doniesień naukowych na temat chorób zakaźnych oraz z zakresu profilaktyki  z wykorzystaniem szczepień ochronnych.

Szczegóły